ER- MTTB DER 21. VEFA VE KARDEŞLİK TOPLANTISI 23-24 TEMMUZ DA SAKARYADA YAPILMIŞTIR | ER- MTTB DER 21. VEFA VE KARDEŞLİK TOPLANTISI 23-24 TEMMUZ DA SAKARYADA YAPILMIŞTIR

ER- MTTB DER 21. VEFA VE KARDEŞLİK TOPLANTISI 23-24 TEMMUZ DA SAKARYADA YAPILMIŞTIR

              ERZURUM ÜNİVERSİTELERİ MEZUNLARININ BÜYÜK SAKARYA BULUŞMASI ARDINDAN

         Geçen haftaki makalemizde belirttiğimiz gibi, kısa adı “Erunim MTTB Der” olan  “Erzurum Üniversiteleri Mezunları Mttb Camiası Derneği”, Erzurum da bulunan Atatürk Üniversitesi., Erzurum Teknik Üniversitesi, Yüksek İslam Enstitüsü ve Kazım Karabekir Eğitim Enstitüsü MTTB camiası  mezunları olarak, çeyrek asrı aşkın bir zamandan beri her yıl ayrı bir ilimizde buluşmakta, hasret giderilmekte, eski günler yad edilmekte, birtakım etkinlikler muvacehesinde bir arada olunmakta ve istişarelerde bulunulmaktadır.

         Bu buluşma bu yıl 22-23-24 ve 25 Temmuz tarihlerinde SAKARYA’ da yapılmış, aileleri ile birlikte 700’ü aşkın eski dostlar ilimizde misafir edilmişlerdir.

        İlk gün yani 22 Temmuz Cuma günü, şehrimize peyderpey gelen misafirler, SAÜ yakınındaki KYK’na bağlı yurtta karşılanmış, yurda kayıt ve yerleştirme işlemlerinden sonra, ikili ve çoklu tanışma, sohbet, muhabbet ve hasret gidermeye müteakip istirahate çekilmişlerdir.

       İkinci gün yani 23 Temmuz Cuma günü, SAÜ Kongre merkezi salonunda öğleye kadar, kendisi de aynı üniversite mezun ve mensubu olan İmam hatip Ali Rıza Yavuz hocamızın mütevazi ve başarılı sunuculuğunda açılış ve protokol konuşmalarında, ilkin Erunim MTTB Der başkanı Salih Akverdi ve Sakarya MTTB başkanı Hüseyin Yetkiner’in açış konuşmalarına müteakip, SAÜ ve SUBÜ rektörleri ev sahibi olarak birer mütevazi konuşmayla program devam etmiş ve ardından Sakarya buluşmasına ev sahipliği yapan SBB başkanı Sn. Ekrem Yüce ve ardından da EAÜ’nin kadim hocaları Prof. İhsan Süreyya Sırma ve Prof. Dr. Şerafettin Gölcük de birer konuşma yaparak, salonu dolduran aileleri ile birlikte 700 civarında 1970 ve 80’li yılların gençlerine, bugünün ise yaşları yetmişe dayanmış ak saçlı delikanlılarına, aile ve çocuklarına hitap ederek, ortalama yarım asırdan sonra Sakarya’da buluşmanın heyecan ve hatırasını yaşatmışlardır.

        Öğleden sonra ise aynı salonda ve Salih Akverdi yönetiminde, konuşmacıları; M.E. Bakan Yrd. Nazif Yılmaz, eski Rize mebusu ve belediye başkanı, yazar ve hatip Şevki Yılmaz ve yazar Orhan Aslan olan bir panel düzenlenmiştir.

       Aynı gün akşam da, misafirlerin kaldığı yurdun salonu ve ön avlusunda derin sohbetler yapılmış, hatıralar dile getirilmiş, güncel ülke sorunlarına da parmak basılmıştır.

       24 Temmuz Pazar günü öğleden önce, Sakarya İl Ormanı Tabiat Parkında buluşularak, EAÜ de hocalık yapmış Şerafettin  Gölcük, İhsan Süreyya  Sırma  gibi kadim hocalarımız  ve bu üniversiteden mezun olup  akademik kariyer yapmış diğer hocalarımızın, her biri mühim meselelere parmak basan konuşmaları ve bunların arasında SBB Başkanı Ekrem Yüce’nin, çok güzel okuduğu ve daha öncede dinlediğim “SAKARYA ŞİİRİ”nden sonra öğle yemeği ikramına ve diğer ihtiyaçlara müteakip,

         Katılımcılardan isteyenin söz aldığı “Serbest Kürsü” etkinliğine geçilmiş, burada da değerli konuşmalar ve tespitler yapılmış ve ikindiye doğru program tamamlanarak, isteyenlere şehir turu yapılarak, tekrar ibadelerinin sağlandığı yurda dönülmüş, o akşam da yurtta ikili ve çoklu sohbetlerle istirahate geçilmiştir.

         Son gün yani 25 Temmuz Pazartesi günü de, Akyazı’daki “Seracılık mükemmeliyet merkezi “ve ardından da “Acarlar Longozu” ziyaret edilmiş ve akşam üzeri yurda dönülerek, eşyaların toparlanmasına müteakip, BÜYÜK BULUŞMANIN ardından BÜYÜK AYRILIK sürecine geçilmiştir.

        Hiç şüphesiz geleneksel hale gelen bu buluşmayı, Allah ömür verir ve nasip ederse, bir başka şehrimizde yapmak üzere.

         Büyük Sakarya buluşmasında emeği geçenlere, başta, baştan sona her türlü katkıyı veren ve hiçbir şey esirgemeyen, kendisi de aynı üniversite mezun ve mensubu bulunan Sn. EKREM YÜCE nezdinde SBB idaresine,

          Mekan tahsisinde bulunarak ( SAÜ Kongre salonu ve yemekhane ) mühim katkı veren SAÜ eski rektörü Pırof. Dr. FATİH SAVAŞAN Bey ve yeni rektör Pırof. Dr. HAMZA AL Bey  ve çalışanlarına, açılışa teşrif eden SUBÜ rektörü Pırof. Dr. MEHMET SARIBIYIK’a,

          Gelen misafirleri yurda yerleştirmede ve en iyi hizmeti vermede gayret gösteren, sabırla, güler yüzle, candan ve canhıraş bir çaba ile kayıt ve oda tahsislerini en güzel şekilde yerine getiren Rahime SULTAN YURDU yönetici ve dört gün boyunca hizmette kusur etmeyen personeline,

        Buluşmaların hepsine ve Sakarya’ya  da koşup gelen, konuşmaları ile etkinliğe renk ve ruh katan Pırof. Dr. Şerafettin  GÖLCÜK ve “ ÖZLEMİŞEM” şiiri ile Erzurum’u bize, insanı, kültürü ve tarihi ile köşe bucak dolaştıran ve yeniden hatırlatıp tanıtan  Pırof Dr. İhsanSüreyya SIRMA hocalarımız ile açılışlarda Kur’an tilaveti ve mealiyle manevi iklimi oluşturan Prof. Dr. Hayrettin ÖZTÜRK hocamıza,

         Etkinlik planlamasının yapıldığı 6-7 aydan beri yürütme kuruluna kurumsal ev sahipliği yapan, tüm toplantılara katılan ve program uygulama süresince her aşamada ve her zeminde canhıraş koşuşturan, bizatihi işin başında bulunarak, mesaide sınır tanımayarak, sürecin hizmetlerini gören, güler yüzüyle yılmadan usanmadan gelen talepleri çözüme kavuşturan, hep yanımızda ve yardımımızda bulunan, kendisi de EAÜ mezunu ve mensubu olan SBB Genel Sekreter Yardımcısı Sn. BEDRULLAH  ERÇİN Bey’e,

          Her türlü altyapıyı hazırlayan, fiilen ve bedenen çalışan SBB Ulaşım, Kültür ve Sosyal işler, Zabıta, Mezarlık Dairesi ile Belpaş ve İl Ormanı Tabiat parkı çalışanlarına,

           Dernek adına özverili çalışmalarından ve her etkinliğe, hizmetkar bir yaklaşımla katılan ve her aşamasında bulunan  Erunim MTTB DER  dernek başkanı Salih AKVERDİ’ye,

           Sakarya Buluşması çalışmalarının başlangıcı olan 6-7 aydan beri, gerek Kocaeli’nde ve gerekse her çağırdığımızda Sakarya’ya gelerek çalışmalara katılan, yılmadan, usanmadan ve yorulduğu halde geri durmadan koşan, etkinlik boyunca da bir nefer gibi ihlas ve samimiyetle gece gündüz koşuşturan, en çok yorduğumuz dernek başkan yardımcısı, üniversiteden tertibimiz Muhammet KARAOSMANOĞLU’na,

            Planlamanın başından beri Sakarya’da yaptığımız yürütme heyeti toplantılarına,  Kocaeli’den M. Karaosmanoğlu’na hep eşlik eden ve katılan, yine üniversiteden tertibim Hüaeyin  KARAOSMANOĞLU ile geçirdiği ağır kaza sonucu zaman zaman yürümekte zorluk çektiği halde koşup gelen eskimez kadim dostum Sefer SARI’ ya,

             Derneğin Sakarya temsilcisi hizmetkarı olarak bendenize çok yardımcı olan, etkinlik süresince hizmetten kaçınmayan, koşan ve koşuşturan üniversiteden tertibim Prof Dr. İbrahim ÖZSERT Bey’e, Yürütme kurulunda olup alın teri döken, bir aksama olmaması için çaba harcayan, bedenen ve fikren büyük katkılar sunan, tam bir emektarlık yapan  İdris KÖSE, Bahri YILDIRIM, Osman BERBER, Prof Dr. Arif ÜNAL , Prof. Dr Süleyman AKKUŞ ,yürütme kurul toplantılarına katılan İsa ŞEN, İlyas SERENLİ ve Nuri Al dostlarımıza,.

           Gerek panelde konuşmacı olarak ve gerekse etkinlik boyunca yardıma hazır olan ve her aşamada çaba gösteren, son gezi turunda otobüste herkes oturduktan sonra ayakta geziyi tamamlayan çilekeş ve dertli insan Orhan ASLAN Bey’e,

           Program süresince yanımızda olan, çalışan ve genç MTTB’li olarak geçmişin MTTB mensubu ağabeylerine hizmet eden, hizmetten onur duyan Sakarya MTTB başkanı HÜSEYİN YETKİNER ve arkadaşlarına,

            Buluşma günlerinin tamamında, Sakarya merkezde ikamet ettiği halde, misafirlerle daha uzun süre beraber ve yakın olmak için eşiyle beraber yurtta kalan, ben ne yapabilirim, bende hizmete hazırım diyerek, bu aşkı ve derdi taşıyan M.Ali TURHAL bey’e,

             Sürpriz yaparak, uzun yıllardan beri ağır hasta olduğu halde, başta kadim dostu ve kardeşi Sefer Sarı olmak üzere, üniversiteden arkadaşlarını görmek üzere SAÜ Kongre merkezine teşrif eden Dr. Abdurrahman BAYINDIR Bey’e,

           Ayrıca, yine aynı üniversite mezunu ve mensubu olan, gerek panelde ve gerekse serbest kürsüde, sunuculuğu nazik, naif, samimi, gönülden ve gönül alarak muvaffakiyetle yapan Alİ Rıza YAVUZ hocamıza ve pıroğram öncesi etkinliği haber yapan, haber veren Yeni Sakarya ceridesi ile Netgaste i.net ceridesine,

         Ve Sakarya Buluşmasına katılan Erzurum Üniversiteleri mezunu tüm arkadaşlara ve ailelerine,

          Derneğin Sakarya temsilcisi, yürütme heyeti hizmetkar başı, bu şehrin ev sahibi ve mukimi olarak sonsuz teşekkürü bir borç biliyorum.

          Son gün geziden sonra, yurda gidip tek tek arkadaşlarımızla vedalaşıp uğurlama arzu ve düşünceme rağmen, sık sık tekrarlanan rahatsızlığımın, 3-4 günlük etkinlik ve son gün yol yorgunluğu ile depreşmesi sonucu şehir merkezinde inmek zorunda kaldık ve kardeşlerimizle vedalaşma ve uğurlayama imkanı bulamadık.

          Gelecek sene Mevla ömür verir ve nasip ederse, buluşmanın yapılacağı bir başka şehrimizde dostlarımızla birlikte olmayı arzuluyor, şimdiden hasretini çekiyoruz.

          Buluşmaya katılan dostlarımızın Sakarya’dan ayrıldıktan sonra memnuniyetlerini ifade eden, buluşma etkinlik organizasyonu ve hizmetlerini takdir eden, Sakarya adına, Sakarya ili adına iyi intibalarla ayrılan ve bunu sosyal basında büyük bir sitayişle dillendirip paylaşan dostlarımızın bu intibaları bizleri de memnun etmiş, yorgunluğumuzu unutturmuştur.

         Sakarya’da buluştuğumuz yaklaşık 700-800 kişilik ezeli ve ebedi dostlarımıza, katılan, emeği geçen ve isimlerini sayamadığımız tüm hocalarımıza, hususen İl Ormanı etkinliğinde çok güzel konu ve yaralarımıza parmak basan isimlerini zikredemediğimiz EAÜ mensubu akademik kadromuza ve EAÜ mezunu tertip ve yoldaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyor, hepsine sağlıklı, saadetli ve muvaffakiyetli uzun ömürler niyaz ediyoruz.

             Bu büyük Sakarya buluşması, BÜYÜK SAKARYA TARİHİNE not edilmiştir!                            27/072022

                                                                                                                                                                Osman KARGÜZEL